Undervisning i skrive- og læsefærdigheder på West Timor, Indonesien

Projektet omfatter 15 lokale skoler i Kupang distriktet

Indonesien er godt på vej til at opfylde FN’s udviklingsmål nr. 2 omkring børns adgang til en grundlæggende uddannelse. 95% af børn i Indonesien kommer i skole og 93% fuldfører grunduddannelse. Men niveauet af undervisningen, især i landområderne, er meget lavt, hvilket har en kraftig negativ indvirkning på det akademiske niveau, børnene forlader skolen med.

Kupang distriktet på West Timor består primært af fjerntliggende landområder, hvor undervisning som gives til børnene er af meget dårlig kvalitet. De ringe skolefærdigheder starter med ringe undervisning i de første skoleår, hvilket kan ses af børnenes store problemer med at læse og skrive. Projektets formål er at træne børn i 1.-3. klasse i læse- og skrivefærdigheder. 15 lokale skoler og 2.250 børn vil få gavn af projektet.

Primære aktiviteter:

  • Undervisningsmaterialer til træning af læse- og skrivefærdigheder
  • Træning af lærere i at undervise i skrivning og læsning
  • Udvælgelse og træning af Master Trainers
  • Træning af skoleadministration
  • Advocacy aktiviteter.