Undervisning i livsfærdigheder i Xinjiang, Kina

I partnerskab med EU og Udenrigsministeriet hjælper vi 15.000 udsatte børn

Xinjiang i det norvestlige Kina er en af de absolut fattigste provinser i Kina. Mange migrerer til forskellige dele af provinsen for at arbejde som sæsonarbejdere. De tjener meget lidt og arbejder ofte under farlige og kummerlige forhold. Ofte må børnene også bidrage til familiens underhold, og at børnene arbejder prioriteres derfor ofte højere hos forældrene end, at de går i skole. Nogle børn, som håber på at migrere for at få bedre fremtidsudsigter, bliver udsat for trafficking uden for Xinjiang og bliver tvunget til kriminalitet såsom tyveri, narko og prostitution. Dette projekt går ud på at hjælpe udsatte børn, som er i fare for risikofyldt migration og udnyttelse samt manglende uddannelse og er i samarbejde med Red Barnet

Projektet vil lære børnene de nødvendige livsfærdigheder for at hjælpe dem med at undgå de problemer, der er forbundet med deres farlige livsstil. Basalt kendskab til arbejdsret, oplysning om trafficing, viden om hvordan man finder arbejde og begår sig i en storby og en elementær forståelse af deres juridiske rettigheder er af vital betydning for at mindske deres sårbarhed. Børn er ofte uvidende om risiciene ved narko, trafficing, misbrug og udnyttelse, og de ved ikke, hvordan de kan undgå at komme i farlige situationer, eller hvordan de kan beskytte sig selv.

Frafaldsprocenten i skolerne er meget høj. Årsagerne til høje frafaldsprocenter og manglende tilmelding i skolerne er fattigdom, skolepenge og husstandsregistreringssystemet, som begrænser migranters adgang til sociale goder, samt den lave prioritet, uddannelse har hos mange forældre. Børn, som ikke går i skole, er mest sårbare over for narkomisbrug, HIV/AID, prostitution og konflikter med loven, da de hele tiden er på udkig efter måder at skaffe penge på. 

Projektet arbejder sammen med skoleledelsen og lærerne i den lokale skole på at sikre et børnevenligt miljø i skolerne, udvikle et curriculum i færdigheder, som skal bruges i klasserne og motivere børn og forældre til, at barnet går i skole, og reducere frafaldsprocenten.

Udviklingsprojektet sker i partnerskab med EU og Udenrigsministeriet og når ud til 15.000 udsatte børn i alderen 6-18 år, deres familier, 1.500 lærere og 26 involverede skoler i Urumqi, Hotan og Yili.

 

Projektaktiviteterne:

Livsfærdigheder

Projektet vil undervise børn i livsfærdigheder, så de bliver udstyret med tilstrækkelig oplysning og færdigheder til at forberede sig til et tryggere liv og få en mere aktiv rolle i deres lokalsamfund. De opnåede livsfærdigheder vil dække emner som loven, rettigheder, risici ved migration, pubertet, HIV/AID og forebyggelse af narkomisbrug. Undervisningen i livsfærdigheder vil være med til at give målgrupperne bedre selvværd, selvtillid og strategier til at håndtere stress og sårbarhed, forståelse for opførsel og interaktion med andre mennesker og samfundet som helhed.

 

Børneklubber

Kommunalt støttede faciliteter som børneklubber vil give børn og forældre et trygt og venligt sted, hvor de kan interagere og dele erfaringer. Gennem klubberne vil børn lære livsfærdigheder og andre vigtige aspekter af livet, som deres forældre eller skolesystemet måske ikke har taget sig af.

 

Skoler

Det nuværende skolecurriculum dækker ikke børns behov for livsfærdigheder og oplysning om beskyttelse af børn, og undervisningsmetoderne er ikke venlige eller gunstige for børn. Begge faktorer har bidraget til høje frafaldsprocenter og en lav anerkendelse af værdien af uddannelse. Projektet arbejder sammen med skolerne på at give relevant viden og færdigheder til børn gennem en børnevenlig tilgang. Fokus vil være på udviklingen af et skolebaseret curriculum i livsfærdigheder. Det nuværende skolecurriculum er fokuseret på at øge den akademiske viden og opnå høje eksamenskarakterer, samtidig med at der også er fokus på at øge indmeldelsesprocenten og minimere frafaldsprocenten.