Uddannelsesprogram til arbejdsløse unge i Rio De Janeiro

Unge arbejdsløse undervises i de nødvendige færdigheder til at finde et godt job eller tage en uddannelse

En stor udfordring i Rio de Janeiros favelaer er arbejdsløshedsprocenten blandt unge. Jobmulighederne i Rio de Janeiro er kraftigt øget som følge af den økonomiske vækst, og fordi Brasilien skal være vært for VM i fodbold 2014 og for De Olympiske Lege i 2016.

Problemet er, at mange unge i favelaerne mangler de nødvendige færdigheder til at få adgang til disse jobs og får derfor ikke gavn af byens positive udvikling. Hempel støtter den lokale nonprofit organisation Ecos do Futuro, som blev oprettet i april 2003 med det formål at støtte social og økonomisk inklusion af unge specielt kvinder og afro-brasilianere fra favelaerne, og som befinder sig i en social og økonomisk sårbar situation.

Ecos do Futuro søger at bryde gamle mønstre og øge bevidstheden om det vigtige i lighed mellem kønnene, respekt for etniske, kulturelle og menneskelige aspekter, uddannelse og en følelse af at høre til i byen. Den efterfølgende indtræden på arbejdsmarkedet vil forbedre de unges levevilkår, og de vil blive i stand til at udøve deres rettigheder som borgere.

150 unge mennesker vil drage nytte af dette 8-måneders uddannelsesprogram inden for områderne handel og service. Projektet vil træne dem i de nødvendige færdigheder og hjælpe og støtte dem i den efterfølgende jobsøgningsproces. Erfaringerne fra tidligere projekter er at 90 % af de unge finder et godt job eller bliver motiveret til at fortsætte i en videreuddannelse. Begge resultater forbedrer den sociale mobilitet og muligheden for at ændre deres livsbane.