Uddannelse til børn, som ikke går i skole, i Etiopien

Projektet arbejder selektivt med 1000 børn, som enten ikke går i skole, eller som er tæt på at droppe ud

Etiopien er et af verdens fattigste lande. Ca. 50% lever under fattigdomsgrænsen (mindre end 1,25 dollars per dag). Kun en ud af tre voksne kan læse og skrive. 15% of drengene og 20% af pigerne kommer aldrig i skole, og af dem som kommer i skole dropper 15% ud. Dette efterlader 1/3 af landets børn uden nogen form for grunduddannelse.

Projektet arbejder selektivt med 1000 børn, som enten ikke går i skole, eller som er tæt på at droppe ud. Projektets formål er at sikre, at alle 1000 børn kommer i skole, og at de ikke dropper ud igen.

De primære aktiviteter er træning af lærerne i de skoler, som børnene vil blive indskrevet i. Denne træning af lærerkapacitet vil også komme de øvrige børn på skolerne til nytte. Børnenes familier vil blive inddraget i stort omfang, og de vil modtage træning i, hvordan de kan støtte deres børns skolegang, i familieplanlægning, ernæring og generel børnepleje.