Tosproget uddannelse til børn af det oprindelige folk i Bolivia

Projektet uddanner tosprogede lærere, så børnene kan kommunikere med deres lærere på det lokale sprog

Bolivia er uden tvivl det fattigste land i Sydamerika. 65 % af befolkningen lever i dyb fattigdom, heraf 40% i ekstrem fattigdom, for under to dollars om dagen. Det er især den oprindelige befolkning i højlandet, som lider, og en af årsagerne er manglende undervisning.

10% af børnene på højsletten Altiplano i Andesbjergene  har ikke adgang til at gå i skole, og 25% dropper ud, før de har lært at læse og skrive. En af årsagerne er, at børnene på grund af fattigdom må hjælpe familien ved at arbejde i markerne eller i hjemmet. Desuden er det officielle sprog spansk, da Bolivia er en tidligere spansk koloni. De fleste indfødte børn taler kun begrænset spansk, men deres lokale sprog Aymara, og har derfor svært ved at følge undervisningen, og mange dropper ud.

Projektet er udviklet sammen med den danske nonprofit organisation IBIS, og foregår i kommunerne Jesús de Machaca og San Andrés de Machaca, som ligger i Andesbjergene 130 kilometer fra den administrative hovedstad La Paz. Kommunerne ligger i en højde af 3.800 meter og der bor knap 20.000 indbyggere i området.

Der er 5.369 børn i skolealderen i de to Machaca-kommuner fordelt på i alt 92 skoler. Projektet er 3 årigt og vil udvikle undervisning for børnene i 1. og 2. klasse, i alt 615 børn, og vil følge de samme børn gennem 3 år af deres skolegang. Det vil sige, at der i projektets første år vil blive arbejdet med børn i 1 og 2. klasse – og i 2. projektår arbejdes der så med børnene i 2. og 3. klasse og i sidste projektår 3. og 4. klasse. Ved at udvikle en god undervisning til de samme børn gennem 3 år vil det være muligt at evaluere på det enkelte barns udvikling - og det vil derfor være muligt at måle de konkrete resultater af projektet, og således identificere forbedringsmuligheder.

Projektet vil uddanne tosprogede lærere, der underviser både på Spansk og på Aymara, og dermed giver børnene mulighed for at kommunikere med deres lærere på et sprog, de forstår. Der vil desuden blive udviklet undervisningsmaterialer, som omhandler temaer børnene kan relatere sig til, og lærerne vil blive introduceret til undervisningsmetoder, som medfører, at børnene inddrages mere aktivt i undervisningen.

Gennem undervisningen vil børnene lære, hvad det vil sige både at være Aymara og medborger i et flerkulturelt land som Bolivia. På længere sigt vil det give børnene mulighed for aktiv deltagelse i udviklingen af både deres lokalsamfund og af Bolivia.

Centralt i projektet står udviklingen af et pædagogisk udviklingscenter. Det er her efteruddannelse af lærere, udvikling af undervisningsmateriale og læseplaner - og også konkrete undervisningsaktiviteter, så som udvikling af produktive projekter med børnene og deres forældre, vil foregå. Centeret ligger i Jesús de Machaca og foruden centerets fysiske bygninger består det af en bus, som dels kan køre ud til de fjerntliggende landsbyer og hente elever, forældre og lærere ind til centeret og dels køre pædagogiske medarbejdere ud på projektområdets skoler.