Støtte til fem migrant-skoler i Shanghai, Kina

De fem migrant-skoler får de nødvendige ressourcer til at forbedre kvaliteten af undervisningen

I Kina har alle børn ret til at gå i skole, men den eksplosive sociale og økonomiske vækst har medført, at tusindvis af migranter søger til de store byer for at finde arbejde.

I Shanghai skønnes det, at en tredjedel af alle indbyggerne er migranter. Mange migrant-børn har ikke adgang til det offentlige skolesystem. Dette kan føres tilbage til en kombination af forskellige faktorer såsom fattigdom, ulighed, social eksklusion men i særdeleshed det faktum at i Kina gives uddannelsesstøtte til det enkelte barn til den kommune som barnet er født i(Hukou systemet). Det betyder at for migrantfamilier, som er taget til andre byer som f.eks. Shanghai for at arbejde har børnene ingen ret til skolegang og kan således ikke indskrives i en lokal skole. Som følge heraf har forældre ikke andet valg end at ty til de private, ofte ringe betalingsskoler for migranter, som er skudt op for at dække behovet. Mange af disse skoler har en dårlig økonomi, og lærerene er underkvalificerede, dårligt uddannede og overanstrengte. Der er næsten ingen muligheder eller faciliteter for børnene til at lege eller deltage i aktiviteter uden for klasseværelset, hvilket er vigtigt for deres psykosociale udvikling. Miljøet i migrantskolerne er ikke så børnevenligt, og forskning viser, at migrantbørn lider af lavt selvværd og mangel på livsfærdigheder.

Hempel Fondens projekt giver støtte til fem private migrantskoler i Jiading distriktet i Shanghai. Projektet er udviklet i samarbejde med Red Barnet og har til formål er at give skolerne de nødvendige ressourcer til at forbedre kvaliteten af undervisningen og sikre at migrantbørnene får en god grunduddannelse på lige fod med de lokale skoler.  Projektet vil forbedre skolegangen for 10.000 migrantbørn i alderen 6-13 år på den fem skoler. Herudover vil mindst 200 lærere, 1.000 lokalbeboere og omsorgspersoner samt skoleledelsen på hver skole få gavn af projektet.

Projektets hovedformål er at: 

  • Træne 200 lærere i elevcentrerede undervisningsmetoder, nationale uddannelsesmålsætninger, styring af klasserne, speciel støtte til førsteklasser, børns rettigheder og børns deltagelse.
  • Oprette og træne en gruppe på 15 lærere samt give støtte og opfølgning til en større gruppe af lærere.
  • Træne 15 skoleledere og – administratorer i generel skoleledelse og – udvikling, økonomistyring og uddannelsesmålsætninger.. 
  • Udvikle manual for undervisning af lærere og andet materiale for lærere.
  • Udvikle et curriculum og undervisningsmateriale i livsfærdigheder og afholde workshop og aktiviteter for 10.000 migrantelever i livsfærdigheder og i sundhed og sikkerhed.
  • Afholde uddannelsesworkshops og udvikle undervisningsmateriale til 1.000 forældre.