Støtte til at opgradere kvaliteten af grundskolen i Nashik, Indien

Et program til støtte for 22 lokale skoler omkring byen Nashik

Selvom Indiens hastige økonomiske udvikling har bragt øget velstand til staten Maharashtra har dette ikke nået den fattigste del af befolkningen blandt andet pga. et lavt uddannelsesniveau. Kvaliteten af uddannelse i landområderne er belastet af dårlig infrastruktur på skolerne, lavt uddannelsesniveau blandt lærerne, ringe indblanding fra lokalsamfundene i at sikre driften af skolesystemet etc. Dette medfører en lav deltagelse blandt børnene, hvilket resulterer i et lavt akademisk niveau.

Hempel Fonden og Red Barnet har udviklet et program til støtte for 22 lokale skoler omkring byen Nashik. Hjælpen vil omfatte en forbedring af skolernes fysiske rammer og en opgradering af undervisningsmaterialet. 3.600 børn og 130 lærere vil få gavn af projektet.

Målene for programmet er:

  • Udvikling af innovativt undervisningsmateriale
  • Træning af lærere
  • Lektiehjælp uden for skoletiden 
  • Etablering af skolebiblioteker
  • Oprettelse og træning af skoleledelseskomitéer
  • Tilskyndelse af forældre til deltagelse i deres børns udvikling
  • Forbedring af skolebygninger og omgivelser.