Støtte til at bygge otte satellitskoler i Ghana

Projektet omfatter også uddannelse af lærere og skolebestyrelsesmedlemmer for at opnå de bedste forhold på skolen

Mellem 600.000 og 1.000.000 børn går ikke i skole i Ghana, og dette til trods for, at antallet af børn, som er indskrevet i grundskolerne, er steget med 50 % siden 2002. Det er især i det fattige nord, børnene ikke kommer i skole, og en af de væsentligste årsager er den lange gåafstand til skolerne. Gåafstande på op til 15 km til skole er normalt, og det gør det umuligt for specielt de små børn at komme i skole. Når de er store nok til at gå de lange afstande, er de blevet for gamle til at starte i 1. klasse. Desuden er lærernes faglige niveau lavt, fordi de fleste ikke er uddannet, hvilket gør den undervisning, som tilbydes, meget mangelfuld.

For at hjælpe med at sikre uddannelse til de fattigste børn i Ghana har Hempel Fonden valgt at finansiere opførelsen af otte mindre satellitskoler i Saboda distriktet i nord, som er et af de områder, hvor rigtig mange børn ikke kommer i skole. Skolerne etableres i de landsbyer, hvor børnene bor. Hver satellitskole underviser børnene fra 1. til 4. klasse.

Projektet udføres i samarbejde med den danske NGO, IBIS.

Men det at komme i skole er ikke nok, undervisningen skal også være af god kvalitet. Derfor ansætter IBIS selv lærerne til satellitskolerne og træner dem, således at de kan give en kvalificeret undervisning. Undervisningen foregår på børnenes modersmål, idet børn knækker læsekoden på eget sprog langt hurtigere, end hvis undervisningen foregår på engelsk. Ligeledes er det væsentligt, at det curriculum, eleverne bliver præsenteret for i undervisningen, tager udgangspunkt i børnenes egen virkelighed og deres egen allerede etablerede viden, og at deres kreative og nysgerrige sider understøttes. Dette gøres bl.a. ved, at lærerne anvender pædagogiske aktiverende metoder og sikrer sig, at piger og drenge får lige muligheder for at udtrykke sig i undervisningen.

Det lokale samfund er engageret i skolelivet via skolebestyrelser bestående af forældre og andre medlemmer af lokalsamfundet, samt råd bestående af forældre og lærere. Skolebestyrelserne sikrer lokalsamfundets ejerskab og indflydelse. For at få skolebestyrelsen til at fungere optimalt, trænes bestyrelsesmedlemmerne i, hvordan de kan samarbejde med lærerne, for at opnå de bedste forhold på skolen. Skolebestyrelsen spiller samtidig en væsentlig rolle i, sammen med lærerne, at sikre, at eleverne, især pigerne, forbliver i skole.

Opførelsen af de otte satellitskoler vil sikre, at ca. 800 børn, som ellers ikke havde mulighed for at gå i skole, nu kommer i skole og modtager en kvalificeret undervisning.