Renovering af skolebygninger og lærertræning i Somaliland

Projektet vil renovere fire nedslidte grundskoler i Sheik distriktet og udstyre dem med nye undervisningsmaterialer

Somaliland ligger i den nordvestlige del af Somalia og har ca. 3,5 millioner indbyggere. Den politiske og socialøkonomiske situation i landet er påvirket af borgerkrigen, som betød at Somaliland i 1991 blev en selvstændig stat løsrevet fra Somalia. Somaliland er dog aldrig blevet anerkendt som selvstændig stat.

Uddannelsessystemet i landet er mærket af borgerkrigen og landets skrøbelige situation. I Sheik distriktet, hvor projektet arbejder, er mange skoler nedslidte, og skolebygningerne står i forfald. Skolelærerne er uuddannede og mangler pædagogiske færdigheder. Skoleadministrationen er ligeliges uuddannet, og der mangler ejerskab, engagement og involvering hos forældre. Piger er underrepræsenteret i skolesystemet

Projektet vil renovere fire nedslidte grundskoler i Sheik distriktet og udstyre dem med nye undervisningsmaterialer. En pigeskole, som er meget faldefærdig vil blive flyttet til en anden lokation og genopbygget. Lærerne vil gennemgå en formel uddannelse, og skoleadministrationen vil ligeledes blive trænet

1.518 børn og 43 lærere vil drage nytte af projektet.