Kvalitetsuddannelse for etniske mindretalsbørn i Peru

Udvikling af relevant tværkulturel tosproget undervisning, der tager udgangspunkt i børnenes livsomstændigheder.

Projektet har til formål at forbedre uddannelsesniveauet for etniske quechua-talende børn i landdistrikterne i Huamanga og Cangallo provinserne i Ayacucho i det centrale Peru gennem udvikling af relevant tværkulturel tosproget undervisning, der tager udgangspunkt i børnenes livsomstændigheder.

Projektaktiviteterne omfatter efteruddannelse af lokale lærere til at undervise i inddragende metoder og materialer, der er baseret på det lokale sprog, kultur og kontekst. Desuden vil projektet etablere biblioteker i klasseværelserne til at støtte udviklingen af en læsekultur. Endelig vil forældre og lokale kulturelle ledere inddrages aktivt i livet i skolen for at sikre, at den bliver en central samfundsinstitution.
Integrationen af lærere i et skolenetværk for faglig udvikling vil sikre, at projektet ikke kun uddanner enkelte lærere, men hele institutioner, så arbejdet fortsættes trods ændringer i personalesammensætningen.