Kvalitets præ-indlæring og primær uddannelse for underprivilegerede børn i Vietnam

Kvalitetsinkluderende undervisning til børn fra tre til ti år.

Projektet arbejder med to etniske mindretalsgrupper gennem kvalitetsinkluderende undervisning til børn fra tre til ti år i et børnevenligt miljø.

Udvikling af community-baseret og børnecentreret undervisning og forbedret læringsmiljø i grundskolen for etniske børn fra tre til ti år i to udvalgte kommuner.

Øge kapaciteten af lærere, uddannelsesansvarlige og forældre til at drive de etniske minoriteters halvdagskostskoler både vedr. undervisningskapacitet og skoleledelsen.

Gennemførelse af en undersøgelse om førskoleundervisning, overgang fra community-baseret førskole til grundskole og videre til de vigtigste primære etniske minoriteters halvdagskostskoler, kompetenceudvikling og læringsresultater i de målrettede børnegrupper.