Kvalificeret grunduddannelse til piger i Rajasthan i Indien

Vi donerer midlerne til den daglige drift af 22 kostskoler for piger, som har været udelukket fra almindelig skolegang

På grund af en række specielle sociale, kulturelle og økonomiske barrierer er det endnu sværere for piger end for drenge at gøre brug af deres ret til at gå i skole.

For at løse dette problem startede den indiske regering i 2004 det såkaldte Kasturba Gandhi Balika Vidyalaya (KGBV) projekt med det formål at yde særlig støtte til undervisning af fattige og underprivilegerede piger. KGBV skoler er kostskoler og specialisede i at imødekomme specifikke behov hos piger, som har været udelukket fra almindelig skolegang.

Dette initiativ er et konstruktivt og positivt tiltag for udsatte piger, men desværre har manglen på økonomiske ressourcer vanskeliggjort implementeringen. For at afhjælpe dette behov og støtte op om dette gode initiativ omkring at give underprivilegerede piger mulighed for en uddannelse, donerer Hempel Fonden i dette projekt de nødvendige manglende midler til den daglige drift af 22 KGBV skoler i Banswara distriktet i Rajashtan.

Pengene vil gøre det muligt for skolerne at:

  • Identificere piger i skolealderen og tilmelde dem en KGBV skole
  • Forbedre undervisningsmiljøet 
  • Sørge for uddannelse af lærere
  • Etablere biblioteker og skaffe tilstrækkeligt undervisningsmateriale
  • Engagere forældrene i deres pigers uddannelse.

Projektet er i samarbejde med Red Barnet og vil gavne 3.860 piger samt 290 lærere.