Forbedring af kvalitetsuddannelse og lige adgang til grundskoler for alle børn i Iringa, Tanzania

Projektet vil søge at mindske skolefrafaldet gennem en målrettet indsats og forbedring af læringen for alle børn.

Projektet forbedrer kvaliteten af ​​uddannelsen for børn i Iringa landdistriktet i Tanzania gennem forbedring af lærernes professionelle niveau, kapacitet og motivation samt udbedring af manglerne i undervisningsmaterialet. Desuden vil projektet søge at mindske skolefrafaldet gennem en målrettet indsats og forbedring af læringen for alle børn, men især hjælpe de børn, som har størst risiko for at miste adgang til uddannelse.

For at sikre børnene lige adgang til kvalitetsuddannelse støtter projektet børnenes ret til deltagelse i skolegang samt generel beskyttelse. Børnerettighedsgrupperne vil være en hjørnesten for at øge bevidstheden om børns rettigheder i skolerne og i samfundet. Endelig vil beskyttelsesforanstaltninger fremmes i familierne og på skolerne for at beskytte børnene mod overgreb, vold og diskrimination samt for at sikre deres ret til uddannelse.