Uddannelse til børn i nød

Over 72 millioner børn går ikke i skole, og 350 millioner børn modtager kun undervisning af ringe kvalitet. I Hempel Fonden har vi derfor valgt at støtte børns uddannelse og dermed give dem grundlag for at skabe sig en bedre fremtid.

Kvalificeret grunduddannelse til piger i Rajasthan i Indien

Vi donerer midlerne til den daglige drift af 22 kostskoler for piger, som har været udelukket fra almindelig skolegang

Tosproget uddannelse til børn af det oprindelige folk i Bolivia

Projektet uddanner tosprogede lærere, så børnene kan kommunikere med deres lærere på det lokale sprog

Uddannelsesprogram til arbejdsløse unge i Rio De Janeiro

Unge arbejdsløse undervises i de nødvendige færdigheder til at finde et godt job eller tage en uddannelse

Forbedre børns læse- og skrivefærdigheder i San Juan i Argentina

Efteruddannelse af lærere og et bibliotek fyldt med bøger til børnene i en skole i San Juan

Hjælpe udsatte børn med at få en god grundskoleuddannelse i Sydafrika

Vi støtter North Riding School i Johannesburg ved at betale omkostninger, som forældrene ikke har råd til

Støtte til at forbedre læse- og skriveniveauet i Uganda

Dette program har til formål at forbedre læsedygtigheden i grundskolen for 300 børn

Støtte til at bygge otte satellitskoler i Ghana

Projektet omfatter også uddannelse af lærere og skolebestyrelsesmedlemmer for at opnå de bedste forhold på skolen

Støtte til fem migrant-skoler i Shanghai, Kina

De fem migrant-skoler får de nødvendige ressourcer til at forbedre kvaliteten af undervisningen

Undervisning i livsfærdigheder i Xinjiang, Kina

I partnerskab med EU og Udenrigsministeriet hjælper vi 15.000 udsatte børn

Støtte til forældreløse børn i Chengdu i Kina

Vi har fortsat vores støtte til SOS børnebyen siden jordskælvskatastrofen i 2008

Støtte til en ny skole i Cambodia

Dette initiativ omfatter støtte til skolens daglige drift samt en årlig uddeling af 200 legater

Støtte til at opgradere kvaliteten af grundskolen i Nashik, Indien

Et program til støtte for 22 lokale skoler omkring byen Nashik

Undervisning i skrive- og læsefærdigheder på West Timor, Indonesien

Projektet omfatter 15 lokale skoler i Kupang distriktet

Uddannelse til børn, som ikke går i skole, i Etiopien

Projektet arbejder selektivt med 1000 børn, som enten ikke går i skole, eller som er tæt på at droppe ud

Bygning af skolebygninger og opgradere kvaliteten af uddannelse i Sierra Leone

Projektet omfatter 5 grundskoler, inkl. opførelse af tilbygninger til at huse børnehaveklasser

Renovering af skolebygninger og lærertræning i Somaliland

Projektet vil renovere fire nedslidte grundskoler i Sheik distriktet og udstyre dem med nye undervisningsmaterialer

Kvalitetsuddannelse for etniske mindretalsbørn i Peru

Udvikling af relevant tværkulturel tosproget undervisning, der tager udgangspunkt i børnenes livsomstændigheder.

Forbedring af uddannelsesmæssige forhold i Argentina

Målet er især at øge børnenes læse- og skrivefærdigheder.

Forbedring af kvalitetsuddannelse og lige adgang til grundskoler for alle børn i Iringa, Tanzania

Projektet vil søge at mindske skolefrafaldet gennem en målrettet indsats og forbedring af læringen for alle børn.

Kvalitetsgrundskoleuddannelse i Yunnan, Kina

Projektet har til formål at hjælpe de etniske mindretalsbørn.

Kvalitets præ-indlæring og primær uddannelse for underprivilegerede børn i Vietnam

Kvalitetsinkluderende undervisning til børn fra tre til ti år.