CoaST - The Hempel Foundation Coatings Science and Technology Centre.

Hempel Fonden har siden år 2000 medvirket til opbygning af et internationalt forskningsmiljø på Danmarks Tekniske Universitet (DTU).

Hempel Fonden har i samarbejde med DTU etableret et nyt forskningscenter for forskning i coating teknologi (overfladebeskyttelsesteknologi)

Et hold bestående af forskere og PhD’ere fra ind- og udland skal på det nye forskningscenter CoaST afprøve teser og udvikle teknologier og produkter, der kan gøre coating mere effektiv og mere bæredygtig.

Med bevillingen forventer DTU og Hempel Fonden at skabe et internationalt førende forskningscenter, der kan tiltrække og uddanne nye generationer af kemiingeniører i verdensklasse, og dermed understøtte, at industrien fortsætter en udvikling mod stadigt mere bæredygtige produkter og produktionsmetoder til gavn for blandt andet miljøet.

CoaST skal være med til at sikre:
• Forbedret funktionalitet
• Optimal beskyttelse af værdifulde konstruktioner
• Lavere emissioner i produktion og applikation af coatings
• Bedre genbrug af komponenter og affald fra produktionen
• Et bedre miljø

Hempel Fonden har siden år 2000 medvirket til opbygning af et internationalt forskningsmiljø på Danmarks Tekniske Universitet (DTU), der kan sikre uddannelse af dygtige ingeniører og forskere til coatingområdet. Forskningsmiljøet er internationalt med medarbejdere og studerende fra eksempelvis Polen, Danmark, Kina, Rusland og Spanien.