Forskning i miljømæssig bæredygtig teknologi

Hempel Fonden støtter forskning i bæredygtige teknologier inden for malingindustrien, samtidig med at Fonden medvirker til uddannelse af fremtidens ingeniører og forskere på området. Projekterne fokuserer således på tre niveauer:

  • At sikre at alle kemiingeniørstuderende på Danmarks Tekniske Universitet (DTU) har adgang til et innovationslaboratorium hvor de kan teste egne ideer (The Hempel Student Innovation Laboratory).
  • At støtte en internationalt orienteret, industriel elite masteruddannelse. Hempel Fondens donationer har særlig fokus på malingsområdet, men understøtter samtidig udvikling af et generelt godt studiemiljø for studerende fra hele verden. Hermed er det Fondens ambition at medvirke til at gøre Danmark til et attraktivt sted for de dygtigste studerende uanset nationalitet.
  • At støtte et internationalt slagkraftigt forskningsmiljø inden for avanceret coatingsteknologi ved at muliggøre gennemførelse af ph.d.-studier inden for området. På denne vis er det ambitionen at sikre uddannelse af næste generations forskere og samtidig understøtte udvikling af kommercielt bæredygtige løsninger, der ikke blot gavner malingsindustrien men som samtidig kan medvirke til f.eks. reduceret energi- og ressourceforbrug, lavere emissioner, mere sikkert arbejdsmiljø eller mere sikre løsninger for mennesker generelt.

The Hempel Student Innovation Laboratorium

En af de største udfordringer i verden i dag er at finde løsninger, som er til gavn for miljøet.

Master Uddannelse - Honors Program Industrial Track

Hempel Fonden støtter international industrirettet Master uddannelse

CoaST - The Hempel Foundation Coatings Science and Technology Centre.

Hempel Fonden har siden år 2000 medvirket til opbygning af et internationalt forskningsmiljø på Danmarks Tekniske Universitet (DTU).