Bestyrelsesformandens velkomst

Det giver mening

I Hempel Fonden er vores overordnede formål at sikre et sundt økonomisk grundlag for Hempel Koncernen og at yde dedikeret støtte til almennyttige og velgørende formål rundt om i verden. Det er både et stort ansvar og en spændende opgave.

Hempel er en af verdens førende virksomheder inden for avanceret malingsteknologi. Med udgangspunkt i førende kompetencer inden for forskning og teknologisk udvikling samt den bedste service på malingsområdet leverer Hempel løsninger til overfladebeskyttelse i den maritime og landbaserede industri, til bygninger og til infrastruktur. Nøglen til Hempels succes er de 5.500 dedikerede, kompetente og loyale medarbejdere i Hempel Koncernen globalt. Vil du vide mere om Hempel Koncernen, så besøg hjemmesiden her

Jørgen Christian Hempel stiftede virksomheden Hempel i 1915. Stifterens grundlæggende værdier, ideer, tanker og visioner har stadig stor betydning for den måde, hvorpå vi driver og udvikler virksomheden.

Ved uddeling af støtte til almennyttige og velgørende formål har vi valgt at have særlig fokus på uddannelse af børn i nød og forskning i miljømæssig bæredygtig teknologi inden for overfladebeskyttelse.

Uddannelse af børn skal være med til at bryde den kulturelle arv for fattige børn. Jeg ved, at vi gør en stor forskel for de børn, vi hjælper – det ser vi hver gang, vi besøger et af vores mange projekter rundt om i verden.

Et andet omdrejningspunkt for vore uddelinger er støtte via forskellige projekter, herunder støtte til forskningsprojekter omkring  miljømæssige bæredygtige teknologier inden for malingsområdet. Du kan læse mere om vores spændende projekter her.

Fonde spiller en vigtig rolle – både for den erhvervsmæssige udvikling via ejerskabet af virksomheder og for den bredere samfundsmæssige udvikling via fondenes støtte til almennyttige formål. Det betyder også, at der er en naturlig interesse for fondenes aktiviteter og ledelse.

I Hempel Fonden ønsker vi at give vores interessenter indblik i fondens ledelse, resultater og holdninger, og jeg håber, at du og andre besøgende på hjemmesiden vil finde relevante informationer om Fonden.

Richard Sand

Formand, Hempel Fonden