Årsrapport

Hovedaktiviteten i Hempel Fonden er ejerskabet af Hempel Koncernen.

Hovedpunkter fra Hempel Fondens årsrapport for 2016:

  • Fondens omsætning udgjorde EUR 1.853 mio. mod EUR 1.765 mio. i 2015.
  • Fondens resultat udgjorde EUR 46 mio. mod EUR 96 mio. i 2015.
  • Fondens egenkapital udgjorde EUR 715 mio. ultimo 2016.
  • Fondens uddelinger udgjorde EUR 16 mio. mod EUR 8 mio. i 2015.

Læs mere om udviklingen i Hempel Fonden i Årsrapport 2016.

Læs rapporten online
Download rapporten som PDF

 

Læs mere om udviklingen i Hempel A/S Koncernen i Årsrapport 2016.

Læs rapporten online
Download rapporten som PDF