Om Hempel Fonden

Hempel Fonden er en erhvervsdrivende fond og er ejer af Hempel Koncernen.

Hempel Fonden er en erhvervsdrivende fond og er ejer af Hempel Koncernen. Det er Fondens primære formål at sikre og underbygge det økonomiske grundlag for Hempel Koncernen. Hempel A/S er ikke børsnoteret og har derfor ikke let adgang til at rejse ny kapital. Hempel Fonden skal derfor opbygge et fornødent kapitalgrundlag som sikkerhed for, at Hempel Fonden i fremtiden, så vidt muligt, altid vil kunne understøtte Hempel Koncernens udvikling og ekspansion på et sundt forretningsmæssigt og økonomisk grundlag og for, om nødvendigt, at kunne være finansiel garant for Hempel A/S i forbindelse med store investeringer og akkvisitioner, der skal være med til at sikre koncernens vækst og overlevelse på lang sigt.

Fondens sekundære formål er almennyttigt og velgørende, og Fonden yder støtte til kulturelle, sociale, humanitære, videnskabelige og kunstneriske formål, med særlig fokus på uddannelse af børn i nød samt forskning i miljømæssig bæredygtig teknologi inden for overfladebeskyttelse.