Ansøgning om støtte

Hempel Fonden yder støtte til kulturelle, sociale, humanitære, videnskabelige, kunstneriske og andre almennyttige formål.

Hvad støtter vi ikke

Hempel Fonden uddeler ikke legater til enkeltpersoners underhold, uddannelse og studierejser, og ej heller til selskaber, organisationer, institutioner og foreninger, der varetager erhvervsmæssige interesser. Ligeledes yder Fonden ikke støtte til politiske partier. 

Derudover støtter Hempel Fonden almindeligvis ikke opførelser af amatør kor- og orkesterkoncerter, indspilning og udgivelse af CD’er og lignende, indspilning af film og TV-udsendelser, amatørteater eller udgivelse af bøger.

Retningslinjer for ansøgninger

Vi har ikke ansøgningsskema eller tidsfrist. Ansøgninger modtages løbende og behandles på bestyrelsens legatkomitémøder 4 gange om året.

Før du skriver en ansøgning, bedes du læse ”Hvad støtter vi ikke”.

Ansøgningen skal indeholde en beskrivelse af formålet samt oplysninger om budget, det ansøgte beløbs størrelse samt hvem der i øvrigt er søgt støtte hos.

Send din ansøgning med posten til:

Hempel Fonden
Amaliegade 8
1256 København K

eller på e-mail til hempel.foundation@hempel.com.