Ansøgning om støtte

Retningslinjer for ansøgninger

Hempel Fonden modtager ikke ansøgninger igen før d. 1. november 2017, hvor vi overgår til vores nye digitale ansøgningssystem. 

 

Hvad støtter vi

Hempel Fonden yder støtte til kulturelle, sociale, humanitære, videnskabelige, kunstneriske og andre almennyttige formål.

Hvad støtter vi ikke

Hempel Fonden uddeler ikke legater til enkeltpersoners underhold, uddannelse og studierejser, og ej heller til selskaber, organisationer, institutioner og foreninger, der varetager erhvervsmæssige interesser. Ligeledes yder Fonden ikke støtte til politiske partier. 

Derudover støtter Hempel Fonden almindeligvis ikke opførelser af amatør kor- og orkesterkoncerter, indspilning og udgivelse af CD’er og lignende, indspilning af film og TV-udsendelser, amatørteater eller udgivelse af bøger.

 Ønsker du at søge Hempels Medarbejderfond, så skriv venligst til: employee.foundation@hempel.com.