Ansøgning om støtte

HVORDAN SØGES HEMPEL FONDEN

Hempel Fonden kan søges hele året, og ansøgningerne modtages løbende og behandles på bestyrelsens legatkomitémøder 4 gange om året.

Ansøgninger til Hempel Fonden sendes via et digitalt ansøgningsskema, som beskrives nedenfor.   

                                                   

OPRET BRUGER

Det er kun muligt at søge Hempel Fonden på baggrund af et CVR nummer, men du kan enten oprette en bruger med NemID medarbejdersignatur eller personligt NemID.

 

Opret bruger med NemID medarbejdersignatur

Oprettes brugeren med NemID medarbejdersignatur, kan du søge Hempel Fonden på vegne af en virksomhed, forening, organisation mv. Din ansøgning er hermed automatisk tilknyttet den forening/virksomhed/organisation, som NemID medarbejdersignaturen tilhører.

Under brugeroplysningerne udfylder du felterne med dine egne kontaktoplysninger, men længere fremme i ansøgningsskemaet udfyldes oplysninger på den formelle ansøger (forening, virksomhed, organisation mv.), og herefter sendes alle mails fra Fonden vedrørende ansøgningen til den formelle ansøgers mailadresse eller den mailadresse, der vælges.

 

Opret bruger med personligt NemID

Oprettes brugeren med personligt NemID, vil ansøgningen være knyttet på dig som person, men her skal du længere fremme i ansøgningsskemaet vælge, at du søger på vegne af en anden – forening, virksomhed, organisation mv. og udfylde oplysningerne herpå.

 

OPRET OG UDFYLD ANSØGNINGEN

Opret en ansøgning ved at vælge et formål, og udfyld herefter alle felterne. Nogle af felterne er obligatoriske og er markeret med * hvilket betyder, at systemet, inden du indsender ansøgning, vil kræve oplysningerne. Der vil ligeledes være nogle dokumenter, der er obligatoriske, som skal uploades som bilag fx projektbeskrivelse, projektbudget og finansieringsplan. Dokumenter kan uploades som PDF, JPG eller PNG filer på maks. 20 MB.

Det vil altid være muligt at bevæge sig mellem de forskellige ansøgningsdele, og du behøver ikke at udfylde hele ansøgningen på én gang, for så længe du ikke har indsendt din ansøgning, kan du ændre og tilføje.

 

INDSEND ANSØGNING

Når du har sendt ansøgningen, vil du modtage en bekræftelse til den mailadresse, der er oplyst under den formelle ansøger.

Hvis du har spørgsmål til ansøgningsskemaet eller problemer med din ansøgning, er du velkommen til at kontakte Fonden på hempel@hempelfoundation.com eller tlf. 45 27 30 74.

 

HEMPEL FONDEN STØTTER

Hempel Fonden er en erhvervsdrivende fond og er ejer af Hempel Koncernen. Fondens formål er almennyttigt og velgørende, og Fonden yder støtte til kulturelle, sociale, humanitære, videnskabelige og kunstneriske formål, med særligt fokus på uddannelse af børn i nød samt forskning i miljømæssig bæredygtig teknologi inden for overfladebeskyttelse.

 

FONDEN STØTTER IKKE:

  1. Enkeltpersoners underhold, rejser og studielegater
  2. Partipolitiske formål
  3. Religiøse formål

 

Derudover støtter Hempel Fonden almindeligvis ikke opførelse af amatør kor- og orkesterkoncerter, indspilning og udgivelse af CD’er og lignende, indspilning af film og TV-udsendelser, amatørteater eller udgivelse af bøger.

Hempel Fonden modtager hvert år et stort antal ansøgninger, og derfor har vi ikke mulighed for at give begrundelse for afslag.

 

ANSØG HEMPEL FONDEN

Søg gennem ansøgningssystemet her.

 

 HEMPELS MEDARBEJDERFOND

Ansøgere, der ønsker at søge Hempels Medarbejderfond bedes kontakte Hempel Fondens sekretariat på employee.foundation@hempel.com.